ח״כ מעוז מסביר את הצורך בהצעת החוק שלו הנותנת סמכות חוקית לבתי הדין לדון בעניינים אזרחיים
5 video

מפלגת נעם: ח״כ מעוז מסביר את הצורך בהצעת החוק שלו הנותנת סמכות חוקית לבתי הדין לדון בעניינים אזרחיים

Loading...

Published on: Thursday, August 11, 2022

ח״כ מעוז מסביר את הצורך בהצעת החוק שלו הנותנת סמכות חוקית לבתי הדין לדון בעניינים אזרחיים

Source: https://youtu.be/zW79yhT7gNE

Show more

Comments

4,091,736
Views / Share