زاویه: بررسی گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور فرانسه و تاجکستان در مورد افغانستان
9 video

Rahe Farda tv: زاویه: بررسی گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور فرانسه و تاجکستان در مورد افغانستان

Loading...

Published on: Sunday, January 29, 2023

زاویه: بررسی گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور فرانسه و تاجکستان در مورد افغانستان

Source: https://youtu.be/wI8kwCvFE2c

Show more

Comments

5,356,660
Views / Share