زمان ، زمان حذف رُقَباست ، اگر این اتفاق نیوفته چی میشه؟
10 video

فیلسوف شاهی | آریستوکراسی: زمان ، زمان حذف رُقَباست ، اگر این اتفاق نیوفته چی میشه؟

Loading...

Published on: Wednesday, August 17, 2022

زمان ، زمان حذف رُقَباست ، اگر این اتفاق نیوفته چی میشه؟

https://youtube.com/c/hosseinitv
🌐لینک یوتیوب لیدر ری‌استارت ☝

قسمت ۱۲
حکم امسال صورتی دگر است....
دقایق 👈
33:47 & 37:30

زمان ، زمان حذف رُقَباست
اگر این اتفاق نیوفته چی میشه؟!

YouTube.com/HosseiniTV

Cinematic Trailer by AShamaluevMusic

#HosseiniTV #RestartEmpire #RestartLeader #Seyed_Mohammad_Hosseini
#فرح_رضاپهلوی_لولویی_واسه_امضای_برجام_اند
#اصلاحطلبان_و_پهلوی_هرزه_های_سیاسی_اند
#همه_چیز_در_کنترل_ری_استارت_است

Source: https://youtu.be/vllAxXePA6I

Show more

Comments