KIA Seltos 'tuổi gì', Vinfast VF6 sẽ thống trị phân khúc B-SUV nếu giá dễ chịu như xe xăng | XẾ ƠI
6 video

XẾ ƠI TV: KIA Seltos 'tuổi gì', Vinfast VF6 sẽ thống trị phân khúc B-SUV nếu giá dễ chịu như xe xăng | XẾ ƠI

Loading...

Published on: Thursday, February 2, 2023

KIA Seltos 'tuổi gì', Vinfast VF6 sẽ thống trị phân khúc B-SUV nếu giá dễ chịu như xe xăng | XẾ ƠI

Source: https://youtu.be/tsXNj8fjI3w

Show more

Comments

3,830,616
Views / Share