කවුරු ජනාධිපති වුනත් ඔය සෙල්ලම් ඉවරයි මේ දවසට| ලෝකෙටම අනතුරු ඇඟවීමක්! j සිල්වා කාගේ අතකොලුවක්ද ?
10 video

Dhanush Vlogs SL: කවුරු ජනාධිපති වුනත් ඔය සෙල්ලම් ඉවරයි මේ දවසට| ලෝකෙටම අනතුරු ඇඟවීමක්! j සිල්වා කාගේ අතකොලුවක්ද ?

Loading...

Published on: Monday, August 22, 2022

කවුරු ජනාධිපති වුනත් ඔය සෙල්ලම් ඉවරයි මේ දවසට| ලෝකෙටම අනතුරු ඇඟවීමක්! j සිල්වා කාගේ අතකොලුවක්ද ?

🔹 මෙය නොපෙනන ලෝකය, නොපෙනෙන බලවේග, භූත විද්‍යා සහ ගුප්ත විද්‍යා පර්යේෂණ වැඩසටහනකි.

🔹This is a ghost research program.

Mr. J.Silva | Predictions 2022 | Sri Lanka | Government of Sri Lanka
What will happen to the country in the next few days.
J. Silva discloses. What was in the Usb that had all the secrets.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴 මෙය නොපෙනන ලෝකය, නොපෙනෙන බලවේග, භූත විද්‍යා සහ ගුප්ත විද්‍යා පර්යේෂණ වැඩසටහනකි.
මෙම කරුණු විශ්වාස කිරීම හෝ නොකිරීම ඔබ සතුයි

🔴 වංචා සහගත පුද්ගලයන් බහුලව සිටින බැවින්, ඔබේ විශ්වාසය තහවුරු කරගැනීමෙන් පසුව පමණක් මුදල් ගනුදෙනු සිදු කරන්න. රැවටිලි වලට හසුවී ඔබේ මුදලත් කාලයත් නාස්ති කරගන්න එපා !!

🔴 Since fraudulent people abound, make money transactions only after establishing your trust. Don't waste your money and time getting caught cheating !!

🔴 Dhanush Vlogs SL නාලිකාවෙන් විකාශය වන මෙම වැඩසටහන Facebook Page හෝ වෙනත් YouTube Channel වෙත, සම්පූර්ණයෙන් හෝ කොටස් වශයෙන් upload කිරීම තහනම්. එසේ upload කරන වීඩියෝ වංචා සහගත බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


👉🏼 Subscribe කරලා එකතු වුනු හැමෝටම ස්තුතියි ✅
👉🏼 තාමත් අපිව Subscribe කරලා නැත්තම් දැන්ම අපිව Subscribe කරලා එකතු වෙන්න 🔔 ✅

🔹 ✅ Like ✅ Share ✅ Comment ✅ Subscribe


⭕ © For Copyright Matters

🔹 Please Contact Us At ► : [email protected]

➤ Dhanush Vlogs SL 📞 077 501 66 11
#J_Silva #විශ්ව_ශක්තිය#Predictions_2022#අත්භූත_සිදුවිම්#අත්භූත_ස්ථාන#පුරාවෘතයන්#Predictions#2024#Nostradamus#Life #Kumara_Wedamahatha#Astrology #SinhalaNews​ danushka vlogs,dhanush vlogs,wickramarachchi weda mahatha,danush vlog,gothami maniyo,kumara weda mahatha
,danush vlogs,diyasen , danushka vlogs,dhanush vlogs,wickramarachchi weda mahatha,danush vlog,gothami maniyo,kumara weda mahatha
,danush vlogs,diyasen kumarayakumaraya#Diyasen#SinhalaNews#විශ්ව_ශක්තිය#Predictions#Politics#Wickramarachchi#WedaMahatha#Dhanush#danush#පුරාවෘතයන්#විශ්ව_ශක්තිය#අත්භූත_සිදුවිම්#2021#Superbugs#Dhanush#Gautama_Buddha#Dharma_Deshana#2020_2030#Dhanush#Predictions#2020#Nostradamus#2021#Superbugs
#Srilanka #LifeStory #YOUTUBE #SinhalaNews #SinhalaGossip #Astrology#2020Lagnapalapala#sinhalaastrology #lagnapalapala #dailyhoroscope #horoscope
#Astrology #2020
#President2020
#sinhalaastrology #lagnapalapala #dailyhoroscope #horoscope #SinhalaNews #SinhalaGossip #gotabaya_rajapaksa_speech
apparition, haunt, phantom, poltergeist, shade, specter or spectre, spirit, spook, and wraith
Dr. Wickramarachchi
Wickramarachchi WedaMahatha
Kumara Wedamahatha
වික්‍රමාරච්චි වෙදමහතා අනාවැකි
Wickramarachchi Weda Mahatha - Diyasen
Gothami maniyo
Gothami maniyo
Gothami maniyo
Gothami maniyo
Gothami maniyo
J. Silva
J. Silva
J. Silva
J. Silva
J. Silva
J. Silva

Source: https://youtu.be/rAFTUuqxDVY

Show more

Comments