Cô gái tuổi đôi mươi từ bỏ tất cả để xuất gia tu học theo Phật - DPNN
1 video
  • Loading...
  • 1 Cô gái tuổi đôi mươi từ bỏ tất cả để xuất gia tu học theo Phật - DPNN23:20 Cô gái tuổi đôi mươi từ bỏ tất cả để xuất gia tu học theo Phật - DPNN

Đạo Phật Ngày Nay: Cô gái tuổi đôi mươi từ bỏ tất cả để xuất gia tu học theo Phật - DPNN

Loading...

Published on: Friday, April 23, 2021

Cô gái tuổi đôi mươi từ bỏ tất cả để xuất gia tu học theo Phật - DPNN

daophatngaynay thichnhattu xuatgia Nhân dịp đầu xuân tối ngày 26/02/2021 Chùa Giác Ngộ làm Lễ xuất gia cho 2 thiện nam ...

Source: https://youtu.be/nPuVO4AIuZQ

Show more

Comments

179,848
Views / Share