[Ngày 2] ROG CHAMPIONSHIP: ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ - Chung Kết Trận 2 - Kít lật kèo ngoạn mục với Kai'sa
10 video

BN LOL: [Ngày 2] ROG CHAMPIONSHIP: ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ - Chung Kết Trận 2 - Kít lật kèo ngoạn mục với Kai'sa

Loading...

Published on: Sunday, March 26, 2023

[Ngày 2] ROG CHAMPIONSHIP: ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ - Chung Kết Trận 2 - Kít lật kèo ngoạn mục với Kai'sa

Source: https://youtu.be/l6MDh76SrqI

Show more

Comments

9,672,227
Views / Share