ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး အထူးပစ်မိန့်ပေးလိုက်ပြီ
10 video

သတင်းစုံ: ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး အထူးပစ်မိန့်ပေးလိုက်ပြီ

Loading...

Published on: Wednesday, December 7, 2022

ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး အထူးပစ်မိန့်ပေးလိုက်ပြီ

Source: https://youtu.be/kP28knj3xDI

Show more

Comments

3,146,469
Views / Share