วิธีการคำนวณค่าไฟ เข้าไปเรียนเต็มๆที่ https://youtu.be/HWLjJdgJ-9Q
2 video

SKP CHANNEL: วิธีการคำนวณค่าไฟ เข้าไปเรียนเต็มๆที่ https://youtu.be/HWLjJdgJ-9Q

Loading...

Published on: Tuesday, January 31, 2023

วิธีการคำนวณค่าไฟ เข้าไปเรียนเต็มๆที่ https://youtu.be/HWLjJdgJ-9Q

Source: https://youtu.be/hD2ljNmuI0M

Show more

Comments

4,738,083
Views / Share