Cảnh sát cơ động làm gì khi gặp dân chơi đêm | What Vietnamese police do at night | 出門見警察怎麼辦?
10 video

Kỹ năng sống: Cảnh sát cơ động làm gì khi gặp dân chơi đêm | What Vietnamese police do at night | 出門見警察怎麼辦?

Loading...

Published on: Tuesday, May 14, 2019

Cảnh sát cơ động làm gì khi gặp dân chơi đêm | What Vietnamese police do at night | 出門見警察怎麼辦?

Hidden Camera | What Vietnamese mobile police do when they are going on patrol at night?

Source: https://youtu.be/dIywp7LXiyU

Show more

Comments