یک روز کاری برنامه‌نویس در شرکت علی بابا
10 video

Sadjad Ghanbarynasab: یک روز کاری برنامه‌نویس در شرکت علی بابا

Loading...

Published on: Thursday, October 6, 2022

یک روز کاری برنامه‌نویس در شرکت علی بابا

Source: https://youtu.be/aE5B7st4B6c

Show more

Comments