okeiokei - helistab
10 video

okeiokei: okeiokei - helistab

Loading...

Published on: Tuesday, April 30, 2019

okeiokei - helistab

ikka veel helistab btw

prod. okeiokei
muusika & sõnad - Gevin Niglas, Karl Killing, Mait Mikussaar
mix & master - Vallo Kikas
video - Henry Parelo

© 2019 Star Management

Source: https://youtu.be/WkSGH-ZNQp0

Show more

Comments