VF8 eco, hành trình Hà Nội - Tam Đảo - Hà Nội. 1% pin 1 km là có thật! #vf8 #vf8eco
10 video

Truong Thanh Nguyen: VF8 eco, hành trình Hà Nội - Tam Đảo - Hà Nội. 1% pin 1 km là có thật! #vf8 #vf8eco

Loading...

Published on: Sunday, February 5, 2023

VF8 eco, hành trình Hà Nội - Tam Đảo - Hà Nội. 1% pin 1 km là có thật! #vf8 #vf8eco

Source: https://youtu.be/T3lUUu3Mflw

Show more

Comments