پخش مستقیم خطبه جمعه مولانا عبدالحمید از مسجد مکی - زاهدان | 09/12/2022
10 video

کانال برنامه های زنده شبکه جهانی کلمه: پخش مستقیم خطبه جمعه مولانا عبدالحمید از مسجد مکی - زاهدان | 09/12/2022

Loading...

Published on: Sunday, February 5, 2023

پخش مستقیم خطبه جمعه مولانا عبدالحمید از مسجد مکی - زاهدان | 09/12/2022

Source: https://youtu.be/OXNTGJKj0vc

Show more

Comments