Vinfast Factory Tour 2 - Xem 1.200 Robot Hàn Xì, lắp ráp Xe hiện đại bậc nhất thế giới
5 video

Johnny & SuperCar Vlog: Vinfast Factory Tour 2 - Xem 1.200 Robot Hàn Xì, lắp ráp Xe hiện đại bậc nhất thế giới

Loading...

Published on: Thursday, February 2, 2023

Vinfast Factory Tour 2 - Xem 1.200 Robot Hàn Xì, lắp ráp Xe hiện đại bậc nhất thế giới

Source: https://youtu.be/Lr-RPDtBCXE

Show more

Comments

3,921,429
Views / Share