Mang VF8 ra sạc trụ mạnh nhất của Vinfast xem mất bao lâu thì đầy pin.
10 video

Trắng Auto: Mang VF8 ra sạc trụ mạnh nhất của Vinfast xem mất bao lâu thì đầy pin.

Loading...

Published on: Monday, January 30, 2023

Mang VF8 ra sạc trụ mạnh nhất của Vinfast xem mất bao lâu thì đầy pin.

Source: https://youtu.be/J8Eu5mRo7y0

Show more

Comments