اصلاح‌طلبان باید می‌گفتند چه کسی اجازه اصلاحات را نداد
10 video

Abdolhamid Ismaeelzahi: اصلاح‌طلبان باید می‌گفتند چه کسی اجازه اصلاحات را نداد

Loading...

Published on: Saturday, January 28, 2023

اصلاح‌طلبان باید می‌گفتند چه کسی اجازه اصلاحات را نداد

Source: https://youtu.be/Gz47p2kiKL8

Show more

Comments