امید ای ام - قسمت ۱۰۴ / Omid A.M Ep104
10 video

manototv: امید ای ام - قسمت ۱۰۴ / Omid A.M Ep104

Loading...

Published on: Monday, December 5, 2022

امید ای ام - قسمت ۱۰۴ / Omid A.M Ep104

#omidam
در این قسمت از برنامه «امید ای.ام» و در آغاز اعتصابات سه روزه آذر ماه, همراه با مازیار مکفی از شما پرسیدیم که واکنش بازار رو نسبت به فرخان اعتصابات چطور ارزیابی کردید

Source: https://youtu.be/5vOMrZxp_Ks

Show more

Comments